Oktober 2024 in het Parktheater

Stedelingen III

Voorbereidende workshop: Wie ben ik?

Op een groot vel papier ligt iemand. Wat gaat er gebeuren? De contouren worden getrokken, het even stil blijven liggen van belang, de grenzen worden bepaald.

Dan kan het werk beginnen: fantaseren, spelen, bewegen, schilderen, vertellen, soms met strijd dan weer even vanzelfsprekend zoals je in- en uitademt. Deelnemers van Lunet die nog nooit op een podium hebben gestaan, maken in deze workshop kennis met beweging, beeldend werken en een verhaal maken. Tenslotte presenteren ze dat verhaal op het podium. Wie ben ik? is een voorstudie op de nieuwe voorstelling van Stedelingen, een samenwerking tussen Carte Blanche, Lunet en het Parktheater.

Zaterdag 23 & 24 maart 2024

Parktheater Eindhoven, Kameleon Zaal

Elzentlaan 50, Eindhoven

STEDELINGEN

Stedelingen is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Lunet, Carte Blanche en Parktheater Eindhoven. In deze samenwerking laten zij zien dat de kracht van theater beperkingen overstijgt. De spelers zijn deelnemers van Lunet en twee theatergroepen van Carte Blanche.

Regie: Stefan Jung, Liesbeth Reeser
Vormgeving: Rethinking Group

Klik op logo voor meer informatie

CONTACT

Heeft u vragen over de voorstelling Stedelingen neem dan contact met ons op:

Parktheater Eindhoven
Marjon Ouwens-Reus
reus@parktheater.nl
040-2156103

Lunet

Samen werken aan een goed leven

Een goed leven is wat je er zelf van maakt. Op je eigen manier, passend bij je mogelijkheden en persoonlijke wensen. Vanuit die gedachte biedt Lunet al meer dan 110 jaar specialistische zorg. Denk aan hulp en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Thuis, in de wijk, op school of op een van onze locaties. We werken vanuit kwaliteit van zorg en met het goede leven van diegene die zorg en ondersteuning vraagt als richtpunt. Lunet is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een zorgvraag bij bijvoorbeeld gedragsproblematiek, een ontwikkelingsachterstand of een combinatie daarvan. We beseffen dat samenwerking belangrijk is en van meerwaarde is voor een goed leven. Daarom werkt Lunet graag mee aan dit project.

Carte Blanche

Carte Blanche is een gepassioneerd kunstenaarscollectief. Theater, beeldend werk en poëzie vormen de basis in voorstellingen en workshops. Iedereen krijgt ruimte; handicaps en hindernissen vormen juist de motor om kunst te maken. Met haar voorstellingen verbindt het gezelschap het publiek met mensen die op een andere manier in de samenleving staan. Mensen worden niet bij elkaar gezet om ze op een hoop te gooien maar zij vormen de kleuren die samen het schilderij maken. Deze bijzondere projecten met mensen met en zonder beperking en de voorstellingen van en door het artistieke team zijn de basis voor het gezelschap. In Eindhoven een begrip en op Sectie-C een unieke plek. De plek geeft zowel een thuisgevoel en een warm welkom als de geweldige ervaring van een theaterzaal.

Eindhoven Park Theater

Het Parktheater wil met haar programmering van betekenis zijn voor de samenleving en zoekt steeds naar nieuwe vormen van theater maken.

Naast het bieden van voorstellingen, heeft Parktheater ook een maatschappelijk doel. Parktheater wil van betekenis zijn voor de samenleving en de stad door nieuwe verbindingen aan te gaan en nieuwe samenwerkingen, door open en anders te denken, creatief te zijn en inspiratie haar werk te laten doen.

Parktheater Eindhoven ziet het als taak om de sterke, technische kant van Eindhoven aan te vullen met de kunsten; deze te versterken, te benutten en uit te dagen. Het Parktheater wil een leidende rol vervullen in de ‘Raakbare Samenleving’: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Het Parktheater gelooft in de kracht van cultuur voor doelgroepen met een afstand tot het theater en wil graag de zorg in de regio verrijken met deze kennis door samenwerkingen aan te gaan in de zorg en het sociale domein, lokaal, regionaal en nationaal.